28 08 2013

Tercüme

Arkadaşlar sayfanın sol altına translatör ekledik her dilde okumak mümkün hale geldi ayrıca yabancı dildekileride anındatürkçeye çevirebileceksiniz Devamı

08 03 2013

Sadece Orjin midir ? Yoksa orjin zayıf bile olsa ehil ellerde he

  YARIŞ ATLARININ FİZYOLOJİSİ  Yarış atlarında bir çok mekanizma yarışta etkili olmasına rağmen en önemlileri aşağıda bahsedeceklerimizdir.  -iyi geliştirilmiş fast twitch kas hücreleri  -laktik asit toleransının yüksek olması  -kaslardaki enerji depoları  -yüksek kabiliyetli kas-sinir koordinasyonu  -yüksek oranlı adımdır  Hiçbir at 100% maksimun ve tam hızını 5 adımdan fazla kullanamaz. Quarter horse diye tabir edilen atlar 350-400 (300-350 m) yard koşan atlar bu hızlarını daha fazla kullanamaz. Endurance atları ise tam tersi daha dayanıklıdır(uzuncular). Quarter horse'larda yeterince kaslarında enerjinin olmaması ve aşırı çıkan laktik asidin kaslarda paraliz yapması performansını negatif etkiler. Bu faktörler maksimum hızı devamlı yüksek tutmasını engellerler. Bu iki faktöre kaslar ne kadar alışırsa o kadar at verimli koşar.  En yüksek hızdaki 200 metrede en önemli faktörler  -Oksijenden yararlanma  -Enerjiden yararlanma  -Fast twitch hücrelerin içindeki mitokondrilerin yoğunluğu(oksijeni alıp kullanma kabiliyeti). Uygun çalışmaya başladıktan sonra ancak 6. ayda mitokondrilerin sayısında artış görülür.  -Mekanik olarak adımlardan doğru yararlanma çok önemlidir.  İngiliz ve Standardbred ırklarında mitokondri yoğunluğu, mekanik olarak adımlardan yararlanmadan daha önemlidir. Tüm ırklarda enerjiden yararlanma önemi eşittir.  YARIŞTA FİZYOLOJİ  İngilizler ve Quarter horselar (300 metreciler) yarışa başlamadan önece vücut ısıları genelde düşüktür. Isınmamışlardır. Oysa Standard breed ırkı atlar (tırısçılar) genelde start verildiğinde yeterli ısıya ulaştırılıp koşturulurlar.Bu ısındırma yaklaşık olarak dalaktan %50 kan hücrele... Devamı

13 09 2012

ATLARDA SANCI

ATLARDA SANCI ! ! ! Atlarda Sancı ve Sancılı Atlarda Muayene Parametreleri Ömer KIZIL Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Elazığ -TÜRKİYE Anahtar Kelimeler: At, Sancı, Muayene parametreleri. Özet Çeşitli faktörlerin neden olduğu sancı olayları, at yetiştiriciliğinde sık karşılaşılan, şiddetli klinik durumlara ve ölüme neden olabilen bir durumdur. Sancı vakalarında önemli klinik ve laboratuvar değişimlerinin belirlenmesi güvenilir tedavi ve prognoz için gereklidir. Bu derlemede, sancı ve sancılı atlarda muayene parametreleri hakkında literatür bilgiler sunulmuştur. Başa Dön Özet Giriş Kaynaklar Giriş Sancı: Mide bağırsak kanalı veya diğer organlarda meydana gelen ağrı duyusunu tarif etmede kullanılan genel bir terim olup 1-3, at yetiştiriciliğinde karşılaşılan en yaygın problemlerden biridir 4-6. Sancı vakaları başlıca mide bağırsak kanalı ve mide bağırsak kanalı kökenli olmayan sancılar olarak iki temel kategoriye ayrılarak incelenebilir 5. Son yıllarda yapılan epidemiyolojik çalışmalarda, sancının multifaktöriyel özellikte ve kompleks yapıda olduğu ifade edilmektedir 7,8. Bazı sancılar cinsiyetle alakalı olarak ortaya çıkmakla birlikte (Ör: inguinal fıtıkların neden olduğu sancılar erkeklerde, uterus torsiyonu ve ovarial sancılar ise dişilerde gözlenir), bazı bildirimlerde sancı oluşumu ile cinsiyet arasındaki ilişkinin belirgin olmadığı ifade edilmiştir 9,10. Yaş ile sancı arasındaki ilişkiyi belirlemeye yönelik yapılan çalışmalarda değişik sonuçlar saptanmıştır. Bir çalışmada 6 aylıktan küçük taylarda sancı riskinin az olduğu bildirilmesine rağmen 3, başka araştırmalarda bu yaş grubunda özellikle invaginasyon 11, ince bağırsak lezyonları 12 ve obstruksiyonların 13 çok görüldüğü belirlenmiştir. Bir litera... Devamı

24 07 2012

AT...... Tek tırnaklılar takımının, Atgiller familyasından bir memelidir. Erkeğine aygır, dişisine kısrak, yavrusuna tay, yumurtaları çıkarılmış, iğdiş edilmiş olana da beygir denir. Küçük başlı ve kısa kulaklıdır. Yelesi ve kuyruk ucu uzun kıllıdır. Ömrü 20 ila 30 sene civarındadır. Arapça da binek ve yük hayvanı olan ata; dabbe, matiyye, Farsçada semend, tusen denir. Firdevsinin Şehname efsanelerinde adı geçen çil ata da rahş (رخش) denir. Hepsi otla beslenir. Geviş getirmezler. Memeleri kasık bölgesinde arka ayaklarına yakındır. Üçüncü parmakları geniş bir tırnakla çevrilmiş olup “ toynak” adını alır. Bunun üzerine basarak yürürler. İnsanlara hizmet eden hayvanların en kabiliyetlilerindendir. İnsanların, harp meydanlarında, izinsiz gösteri kontrolünde, yük taşımada, yarış, cirit, çit atlama ve av sporlarında yardımcısıdır. Silah gürültüsüne ve bando sesine rahatlıkla alışır. Atlar aynı zamanda dizlerini kilitleyebilir. At, cesur ve atılgan olduğu gibi sahibine son derece itaatkardır. Sahibi dilerse dolu dizgin, dörtnala koşar, isterse aheste yürür, isterse durur. Her durumda sahibini memnun etmeye dikkat eder. Yorgunluğa bakmaksızın kendini çatlatmak pahasına da olsa olanca gayret ve kuvvetini itaat uğruna sarf eder. Türler [değiştir] Türkiye'de yetiştirilen bir İngiliz yarış atı Evcil atlar ...: Bazı bilim adamlarına göre atı ilk evcilleştiren topluluğun İskitler olduğu söylenmektedir. Tahminen 5500 seneden beri insanlara hizmet etmektedir. Bugünkü modern atların Asya yaban atından türediği şüphelidir. Bazı zoologlar Avrupa yaban atından türediğini ileri sürmektedirler. Evcilleştirilmiş atların birçok soyları vardır. Bugün küçük Midilli atları ile Safkan Arap atlarının soy k... Devamı

Hakkımızda | Gizlilik ve Güvenlik | Kullanıcı Sözleşmesi | İletişim